Styret og verv i åsane rideklubb

Informasjon

STYRET I ÅSANE RIDEKLUBB:

 – Styreleder Henning Andreassen – valgt for 1 år i 2019
 – Nestleder Bjørn Nina Dalen Seime – valgt for 2 år i 2019
 – Medlem Johanna Kraus – valgt for 2 år i 2019
 – Medlem Bjørg Kristine Hundal – valgt for 1 år i 2019
 – Medlem Anne Berit Kristoffersen – valgt for 2 år i 2019
 – Medlem Lind Mari Bakken – valgt for 2 år i 2019
 – Rideskole medlem: Kristine Gabrielsen – valgt for 1 år i 2019 
 – Rideskole medlem Charlotte Flatemo – valgt for 1 år i 2019 

 – Varamedlem Birgit Wachholz – valgt for 1 år i 2019
 – Varamedlem Eivind Kvamme – valgt for 1 år i 2019

Andre verv/ ansvarsområder i klubben:

Kontrollkomitè: Frank Mortensen (leder) og Trond Endresen – valgt i 2019
Valgkomitè: Anita Jensen (leder), Annika Finne og Frida FInne (vara) – valgt i 2019
Ungdomsrepresentanter for klubben: Malin Sandvik og Vilde Endresen Vik
– valgt i 2019
– Ting og utvalg: styret delegerer/ peker ut etter behov.

Ansvar for webside: Linn Elvøy