Startmøte med NRYF

ÅRETS Rideklubb 2015 kan bli enda bedre min DIN hjelp!

* Hvordan kan klubben vår bli bedre?

* Hva kan gjøres for at alles meninger og forslag blir hørt?

* Hvordan vil du bidra til at klubben utvikler seg?

VELKOMMEN TIL STARTMØTE I ÅSANE RIDEKLUBB! – En motiverende kveld der klubben settes i sentrum

Sted: (kommer.. )
Dato: 17.04.2016
Kl: 17.00

Det vil bli pause med enkel bevertning.
Påmelding merket STARTMØTE innen 14.7 til styre.aasanerk@gmail.com

Hva er et Startmøte?
En skolert veileder hjelper oss til å komme i gang med en utviklingsprosess.
Målet er å komme fra en nåsituasjon til en ønsket framtidssituasjon.
Vi blir utfordret til å sette ord på hvilke utfordringer klubben har, prioritere disse, og sette dem inn i en handlingsplan.

«