Ridekurs sommeren 2016

Foreløpig avklart: (+ sanns. uke 32 og 33) ‹

Sommerkurs 1/2016 for lett øvede ryttere. ‹

Fire dager i uke 25,dvs. mandag 20. “torsdag 23. juni. Passer for elever som har gått nybegynnerkurs våren 2016. To økter hver dag inkludert noe teori og stell av hest på stallen. Inkluderer varm lunsj hver dag. ‹

Sommerkurs 2/2016 for øvede ryttere. ‹

Fire dager i uke 26, dvs. mandag “torsdag. Elevene må kunne sale på selv og må kunne galoppere. Ingen leiere på dette kurset. To økter pr dag, inkludert noe teori. Varm lunsj hver dag. Avsluttes med å ri sprangbane og dressurprogram. ‹

Instruktører begge kurs: Sandra J Hordvik og Silje Halland ‹.

Påmelding til: rideskole.aasanerk@gmail.com

Påmeldingsfrist 5. juni 2016. Begrenset antall plasser. Bekreftelse om plass 8. juni. Påmelding er bindende. ‹

Pris begge kurs: Kr 3000, må betales før kursstart. ‹

Merk meldingen med sommerkurs (nr.).

Spørsmål kan rettes til samme e-post adresse, evt. Nina på 92436880 (etter kl. 16)

«