Ridekurs høsten 2016

Her er en oversikt over kursene til høsten:

Uke 34-40 Syv ukers kurs på alle nivåer

Uke 41 Tre eller fire dager høstferie-kurs for viderekomne inkl varm lunsj (må kunne sale på/av, galoppere og får ikke leier til hesten) (pris ikke avklart)

Uke 42-50 Ni ukers kurs på alle nivåer

______________

Påmelding til kurs i uke 34-40 starter nå med frist 10. juli.
Kurs må være betalt innen kursstart.
Bindende påmelding. Pris Kr 260,- /time.

Vennligst send følgende informasjon:
– Fullt navn og fødselsdato
– Navn, telefonnummer og epostadresse til foresatte (hvis under 18 år)
– Har ridd hos oss før? Ja /Nei
– Hvis ja “ hvilken dag, tid og semester
– Hvis nei “ ridd før? Kan trave? Galoppere? Har hoppet?
– Ønsket dag, helst flere alternativer

Send på e-post til rideskole.aasanerk@gmail.com

Velkommen på ridekurs!

Vennlig hilsen
Rideskolen, Åsane Rideklubb v/ Nina Dalen
Evt spørsmål kan rettes til samme e-postadresse, evt på mobil: 924 36 880 etter kl 17.

«