Reklameskilt og sponsorhinder

‹REKLAMESKILT OG SPONSORHINDER


Eksempel på reklameskilt på utebanen.

Reklameplakater og sponsorhinder er svært godt synlig på foto som kommer på trykk i aviser, samt bilder og video som i deles på nett og sosiale medier. I tillegg er Åsane rideklubb plassert midt i et meget attraktivt turområde. Alle som går tur i området passerer ridesenteret og ridebanene.

Åsane Rideklubb vil presentere et utkast til spesialdesignet hinder eller reklameskilt, i samsvar med bedriftens grafiske profil. Vi bestiller ferdige, profesjonelle produkter hos leverandør.

Eksempel på hvordan et sponsorhinder kan se ut.

Foruten reklameplass på senteret, er vi svært takknemlig for rene sponsormidler.
Alle sponsorer vil også få tilbud om annonsering med logo og link på hjemmesiden til rideklubben, når man inngår sponsoravtale.

Ridesporten er en breddeidrett for alle aldre, men gjerne spesielt for de unge. Ridning kan bidra til økt mestringsfølelse, selvtillit, og ansvarsutvikling. Samtidig er det sosiale aspektet, ved å få et samhold og vennskap i stallmiljøet, en viktig faktor for barn og ungdom. Åsane Rideklubb ønsker å gi flere unge muligheten til å få oppleve samspillet mellom hest og menneske, og vi håper flere ser viktigheten av å bidra og satse på dette som hobby og sport.

Vi håper spesielt at lokale aktører vil være med å støtte denne satsningen på idretten i Bergen.

Ta kontakt med sponsorgruppen i Åsane Rideklubb v/ Birgitte af Geijerstam og Linn Elvøy. Henvendelser kan sendes på e-post til: sponsor.aasanerk@gmail.com

Med vennlig hilsen
Åsane Rideklubb»