Registrering på Min Idrett – VIKTIG!

Viktig – les hele innlegget:

Åsane Rideklubb er pliktig å føre et elektronisk medlemsregister. For at klubbens medlemsregister skal være oppdatert må alle medlemmer logge inn på https://minidrett.nif.no/ ,kontrollere at personopplysningene som er registrert der er korrekte og sjekke om «Åsane Rideklubb» står oppført under «Medlemskap» (hvis ikke må du søke opp Åsane Rideklubb og trykke «send søknad».

ALLE brukere av ÅRKs anlegg skal være medlemmer av rideklubben. Info om priser ligger på klubbens hjemmeside.
Det er oppstallørenes ansvar å se til at hestepassere og forryttere er medlemmer/ får informasjon om medlemskap i klubben!»