Referat fra grenkonferansen og dommer konferansen i dressur 2016

I år var programmet spekket av spennende poster. Etter at det var ønsket velkommen, ble årsrapporten for 2015 lagt frem. Mye spennende har skjedd i året som er gått, og nasjonalt har Norge oppnådd målene med gode resultater.

Tid: lørdag 06.02.2016 på Ullevål stadion

Presentasjon av Aktivitetsplanen for 2016 ble lagt frem. Det gledelige er at også U-25 og seniorene kommer inn i et system. Planen for ponni, junior og unge ryttere er allerede godt i rute. Disse planene finnes HER. Mye spennende lesing.

Torunn Knævelsrund orientert om reglementsendringene fra 1. mars 2016. Dette er det også en fin reportasje om i siste Hestesport. Selvfølgelig ble det en del spørsmål rundt endringene. Det anbefales og printe ut / laste ned KRIV, og sette seg inn i alt om bekledning og utstyr, samt feilridninger. Husk at du som rytter, har ansvaret for og sette deg inn i regelverket.

Det er viktig at klubber og utøvere er obs på at det kommer helt nye dressurprotokoller og at disse skal benyttes fra 1. mars 2016. Det er kun noen få kosmetiske endringer, og dette med feilridninger er kommet med.

Den største endringen vedrørende utstyr, er vel at det nå åpnes for at det blir valgfritt og ri med trinse eller kandar i de nasjonale MB klassene, derfor er det også nå tillat og ri med pisk i de samme klassene. Dette er godt forklart i KRIV tillegg 2 side 51.

Spørsmål rundt dette med sporer er alltid et hett tema. I de lette nasjonale klassene er det IKKE tillat og ri med hjulsporer. Sporene kan kun være 3,5 cm målt fra støvel til sporespissen. Kulesporer regnes ikke som hjulsporer og kan derfor (inntil videre) benyttes, så lenge de ikke er lengre enn 3,5 cm. De må heller ikke være konstruert på en måte som skader hesten.

Det åpnes også for og ri med ørehette (dog ikke ørepropper) innendørs.

Torunn Knævelsrud hadde også et flott innlegg fra jobben hestevelferdsutvalget har arbeidet med. Rapporten herfra er ennå ikke helt ferdig. Men denne skal bli veldig kjekk og lese når den blir offentlig.

Etter lunsjen, var det klart for temaet «RIKTIG DRESSUR» v/ den internasjonale dressurdommeren Kurt Christensen. Akkurat dette skulle mange flere ha deltatt på. Han tok for seg hele treningsskalaen, steg for steg, godt forklart med video og bilder. Veldig, veldig nyttig. Hestevelferden var et gjennomgangs tema under hele innslaget.

Undervisningsopplegget med