Ordens/trivselsregler Åsane Hestesportsenter

ORDENSREGLER / TRIVSELSREGLER

1. Røyking er forbudt på rideklubbens område, unntatt på anvist sted.

2. Hunder har ingen adgang i stallen eller i ridehallene. Hunder kan luftes i bånd på rideklubbens uteområde.

3. Trenere og besøkende skal også opptre på anlegget i samsvar med disse regler.

4. Alle ryttere plikter å følge ridebaneregler og vise hensyn til andre. Se egne regler for ridebaner.

5. All møkk fjernes i ridebaner umiddelbart etter trening. Møkk som blir liggende skader ridebunnen. Gjelder også utebanen / rubbhall/tur/uteområdet.

6. Luftegårder møkkes daglig og mellom hver hest.

7. Hingster skal leies med hingstebitt til/ fra luftegård og på tur. Hingster skal ikke ut av boksen uten å ha på hingstebitt/hodelag. ALLE hester skal leies med hodelag når det leies på tur.

8. Hest/ ponni skal stelles og sales opp på boks. Stallgangen og vaskespilt skal ikke brukes til dette. Du skal rense hovene på hesten / ponnien før den forlater boksen.

9. Vaskeboksen må ryddes umiddelbart etter bruk.

10. Hold orden på dine ting og hestens utstyr. Alle har fått henvist eget skap, og utstyr oppbevares i dette. På boksdøren skal kun henge grime, grimeskaft/ leietau og to (2) dekken. Eiers navn og telefon skal stå på fortavlen på boksdør.

11. Hesteeier plikter daglig å sørge for ren og hygienisk boks for sin hest. Alle har ansvar for å koste og holde orden utenfor sin boks, og bidra til å holde orden i fellesareal for å ivareta et godt stallmiljø.

12. Ved møkking skal greip/ kost og trillebår settes tilbake på plass etter bruk. Møkk på stallgangen fjernes umiddelbart.

13. Det skal ikke fores utenom måltider. All foring skjer til bestemte tider. Vanning av høy foregår utendørs. Forrommet og stallgangen kostes etter hvert måltid.

14. Hester kan kun longeres i gamle ridehallen, samt på utebanen. Slipping av hest på utebanen til oppsatte tider. Se oppslag ved inngang til ridehallen.

15. All ridning/ kjøring på rideklubbens område skal skje med hjelm.

16. Ved mistanke om syk hest, eller hest som oppfører seg unormalt skal eier kontaktes.

17. Alle oppstallører skal utføre 60 dugnadstimer i løpet av ett år.

18. Støy, roping og løping skal ikke forekomme i stallen. Barn må passes av sine foreldre. Stallen er hestens hjem, og vi må alle bidra til at hestene kjenner seg trygge!

19. Det skal være stille i stallen og i ridehus etter kl 22.00 hver kveld.

20. Brudd på reglene vil ansees som avvik i HMS-systemet, og advarsel vil bli gitt. Gjentagelse kan føre til oppsigelse av leieforholdet.

SAMMEN VIL VI BIDRA TIL AT ÅSANE HESTESPORTSENTER BLIR ET GODT STED Å VÆRE!

Styret v/ Michelle

«