Oppstallørmøte onsdag 13. mai


Vi må ha et oppstallørmøte, dvs et møte for alle som har hester på anlegget, hvor vi skal gå igjennom noen viktige punkter.

Styret kaller derfor inn til møte onsdag 13.mai kl 19:00 i kaféen i ridehallen.
Vi kaller inn til møtet med pliktig oppmøte. Det må derfor stille minimum én representant fra hver oppstallør.
Saksliste til møtet kommer.

Vel møtt!


Med vennlig hilsen
Styret i Åsane Rideklubb

«