NYTTÅRSTILBUD på stallplass!

NYTTÅRSTILBUD på stallplass!

Fra januar 2019 tilbyr vi nye oppstallører halv pris for stall – og anleggsleie de første tre månedene.  Stall – og anleggsleie vil da bli kr 2750 /2 = kr 1375.

Pris for fór og spon er pr dd kr 3000 pr måned og inkluderer:
– Kraftfor (havre, energi, kli, betfiber)
– 8 kg tørrhøy eller 11 kg ensilasje pr dag
– En pakke spon pr uke (tre pakker ved innflytting)
– Vi tilbyr tjenester som utslipp, møkking, longering og leietur mm mot betaling (ta kontakt for mer info og priser).

Det er mulig å redusere stall-anleggsleie ved å la hesten din brukes i rideskolen 1-2 dager i uken dersom den er egnet til det. Om dette er aktuelt, ta kontakt.

Forutsetninger for halv pris på stall- og anleggsleie:
– Innflytting må skje senest to måneder etter søknad er innvilget. (Hest kan flytte inn senere, men utgifter løper fra senest to måneder etter søknad er innvilget.)
– Ordningen gjelder kun én gang.
– Ordningen gjelder ikke oppstallører som allerede er på stallen. (Evt ekstra hest kan innvilges slik plass.)
– Siste mulige dato for å sende søknad er 1. juni 2019.

Det må påregnes dugnadsarbeid på fôring, arbeid på bruket og stevner klubben arrangerer. Hver boks har sine faste ansvarsoppgaver.

For nærmere informasjon om fasiliteter og om klubben, les under «om oss» og «stallplass».

HVORDAN SØKE:
Henvendelse om stallplass kan sendes på epost til Åsane Rideklubb; styre.aasanerk@gmail.com og man får deretter tilsendt et søknadsskjema.