Mascara = stevnehinder og dressurrail!

Ettersom mange har vært (og ennå er) i sving med å selge mascaraer for klubben, har vi kunnet bestille hinderpakke og dressurrail til klubbens fremtidige stevner!

Materiellet er levert av Stall Kubberød og vi fikk heldigvis railen i tide til å kunne ta den i bruk på dressurstevnet vi arrangerte i helgen (Søndag 5. juli. – Egen nyhetssak med oppsummering av stevnet kommer).

Men vi er fortsatt ikke helt i mål – for at vi skal klare å få dette til, må vi fortsatt selge, og de som ikke har betalt inn for de de har hentet ut, må gjøre opp med Monica, Karen eller Kristin så snart som overhodet mulig.

Godt jobbet – og stå på videre, dette er et virkelig LØFT for klubben!


Noe av hinderpakken vår fra Stall Kubberød


Den flotte, nye dressurrailen vår!
«