Innkalling til Medlemsmøte

Vi skal blant annet gå igjennom og signere ordensreglene som er utsendt alle klubbens medlemmer.

Forhåpentligvis blir vi mange – både gamle og nye medlemmer. Hadde vært kjekt med litt servering så hvis noen kunne tenke seg å hjelpe med litt bakst er det bare å melde seg. Meld fra på mail eller facebook. Det er foreløpig bare 3 stk som har meldt seg – vi kunne trengt ett par til!

Vel møtt!
Med vennlig hilsen
Styret ÅRK
v/Marte Ravn Herøy

«