Innkalling til haste-generalforsamling!

Kjære medlemmer

Styret v/ Leon Hansen (styremedlem) og Michelle Williams (styreleder) hadde i kveld møte med kontrollkomiteen v/Eugen Carlsen og Nina Dalen.

Agenda for møte var å få belyst situasjonen rundt bygget og den finansielle situasjonen til klubben samt finne frem til de beste løsninger for klubben under de nåværende omstendigheter.

Vi kaller med dette inn til en Ekstraordinær Generalforsamling (Årsmøte) allerede nå på torsdag 12.02.15 kl 19:00-20:00 i barnehagen.

Håper at alle ser nødvendigheten med å akseptere dette og at vi, denne gangen, kan få godkjent innkalling med bakgrunn i situasjonen.

Vel møtt!
MichelleWilliams
-Styreleder

«