Innkalling til Årsmøte – NB! Ny dato!

Møtested: kafeteria 2.etg i ridehuset.

Vi har fått mange nye innmeldinger i klubben, og vi ønsker at så mange som mulig skal ha stemmerett. Regelen er at man må ha vært medlem i 30 dager for å kunne stemme under årsmøte, dermed blir datoen for møtet flyttet fram til onsdag 28. oktober. Håper dette ikke skaper for mye trøbbel for den enkelte.
Vi ønsker videre å holde et nødvendig medlemsmøte rett etter årsmøte.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret minst 2 uker før årsmøtet.
Mail: styre.aasanerk@gmail.com
Saksdokumenter vil bli sendt ut senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer som som er fyllt 15 år, har vært medlem i minst 1 måned og har betalt årets medlemskontingent er stemmeberettiget på årsmøtet.

Vel møtt!

Mvh.
Styret i Åsane Rideklubb»