Innkalling til årsmøte 2020 Åsane Rideklubb

Innkalling til årsmøte 2020 Åsane Rideklubb

Dato: Søndag 14. juni 2020
Tid: 18:00 – 20:00
Sted: Åsane Rideklubb

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede 
 2. Godkjenne innkalling 
 3. Godkjenne sakslisten 
 4. Godkjenne forretningsorden
 5. Velge dirigent
 6. Velge referent
 7. Velge tellekorps
 8. Velge 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 9. Behandle klubbens årsberetning 2017, 2018 og 2019
 10. Behandling av regnskap 2017, 2018 og 2019 
 11. Behandle Kontrollkomiteens beretning
 12. Behandle budsjett for 2020
 13. Behandle langtidsbudsjetter for 2021-2023
 14. Behandle forslag og saker
  14.1 Forslag om å ikke benytte revisor gjeldende fra regnskap for 2020
  14.2 Forslag til revisjon av vedtekter gjeldende fra 2021
  14.3 Antall styremedlemmer 
 15. Fastsetting av medlemskontingent 
 16. Behandle klubbens organisasjonsplan 
 17. Foreta følgende valg
  17.1 Valg av nye styremedlemmer og varamedlemmer
  17.2 Valg av kontrollkomite
  17.3 Valg av valgkomite
  17.4 Valg av ungdomsrepresentanter (om noen er på valg)
  17.5 Valg av representanter til sportslig gruppe (om noen er på valg)

Eventuelle forslag/saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes til styret senest 2 uker før årsmøtet. Forslag sendes som epost, merket «sak til årsmøte» i emnefelt til:
styre.aasanerk@gmail.com

Fullstendig saksliste med alle saksdokumentene, herunder valgkomiteens innstilling,
sendes på epost til medlemmene en uke før årsmøtet samt legges ut på hjemmesiden.

Vennlig hilsen
Styret i Åsane Rideklubb

Lukk meny