Innflytting på Åsane Hestesportsenter!

De første hestene har nå flyttet inn på nye Åsane Hesteportsenter. Alle hester som har fått tildelt plass kan nå komme når de måtte ønske. Torv er lagret på utsiden av stallen. Vi har beregnet 4 stk torvballer til hver. Ved behov for flere meldes det til undertegnede om antall utover 4 stk. Fra neste uke får vi levert torv/sponblanding. Nå har vi ren torv. Om man ønsker det kan man blande litt spon i torven. Ligger også spon lagret utenfor.

Minner om at hestens temperatur skal måles siste uke før ankomst og vaksinasjonskort skal fremvises ved forespørsel.
Boksskilt er bestilt og vil bli montert så snart de ankommer. På skiltet skal vi ha navn på hesten, eiers navn og tlf. Forplan for alle hester vil bli hengt opp på forrom. Forplan endres ved behov.
Mvh for styret
Anita Jensen
«