Hest i trafikken – ny nettside


Foto: Kristin Bysheim

Mens antallet sportshester i Norge stadig øker og trafikkbildet er i kontinuerlig endring, har reglene som i utgangspunktet skal sørge for trygg ferdsel for og med hest, ikke vært endret de seneste 50 årene. Med anslagsvis 120.000 fluktdyr langs veiene, et økende antall biler og stadig høyere fart, sier det seg selv at utfordringene nå er annerledes enn da reglene kom til.

Norsk Hestesenter har utviklet nettsiden hestitrafikken.no – og oppfordrer til aktiv bruk og markedsføring for at trafikken skal bli et tryggere sted enten man er rytter, kusk, sjåfør eller myk trafikant.

Link til den nye nettsiden: www.hestitrafikken.no
Sak om den nye siden i Hestesport: www.hestitrafikken.no

Åsane Rideklubb oppfordrer alle medlemmer til å sette seg inn i pliktene man har når man ferdes i trafikken med hest.
Vi håper også nettsiden og informasjonen blir spredd til så mange som mulig, slik at trafikanter og myke trafikanter også får med seg denne viktige informasjonen.

«