Ny trener i ÅRK: Hanna Kraus 
Photo: Dr Anna Gilles

Ny trener i ÅRK: Hanna Kraus 

ENGELSK: 
Dr Hanna Kraus grew up in southern Germany together with horses and dogs. Her formation as a rider included internships at prestigious training stables for classical dressage. In the course of many years, she worked with Marc de Broissia, Egon von Neindorff and numerous other trainers in Germany, Italy, Austria and Norway. Out of her deep interest for animals in general, she studied biology and worked for more than 10 years as a researcher on muscles and nervous systems. Through her scientific formation, she developed a deep understanding for animal physiology, behaviour and learning. These insights strongly influence her integrative training approach with horses.

“In my training, I strongly focus on the horse with its physiological and psychological needs. In a dialogue with the rider, we analyse the status quo and determine specific goals of the individual horse and rider pair. We thoroughly analyse the asymmetries in the horse and rider system and subsequently develop specific exercises to increase body awareness, balance, suppleness and strength. My aim is to obtain motivated, athletic and happy horses, who are able to perform their tasks in lightness. To do this, I use a combination of ridden exercises, classical groundwork, lounging over cavalletti and sometimes trick training.“

Horses of all breeds and riders of all levels are welcome! Training will be in either English or German.

___________________________________________________________________________

NORSK:
Dr Hanna Kraus vokste opp i sørlige Tyskland, sammen med hester og hunder. Hennes utdanning som rytter inkluderte praksis ved prestisjetunge trenings-staller for klassisk dressur. I løpet av mange år har hun arbeidet sammen med Marc de Broissia, Egon von Neindorff og et antall andre trenere i Tyskland, Italia, Østerrike og Norge. På grunn av hennes dype interesse for dyr generelt, studerte hun biologi og arbeidet i mer enn 10 år som forsker på muskler og nervesystemer. Gjennom hennes vitenskapelige utdanning har hun utviklet en dyp forståelse for dyrefysiologi, adferd og læring. Disse innsiktene influerer sterkt hennes integrerende tilnærming ved trening av hester.

«I min trening/undervisning, fokuserer jeg sterkt på hesten og dens fysiologiske og psykologiske behov. I dialog med rytteren analyserer vi status quo og fastsetter spesifikke mål for den individuelle ekvipasje. Vi analyserer grundig asymmetri hos hest og rytter og utvikler etter hvert spesifikke øvelser for å bedre/øke kroppsbevissthet, balanse, smidighet og styrke. Mitt mål er å få motiverte, atletiske og lykkelige hester som er i stand til å utføre sine oppgaver med letthet. For å gjøre dette, bruker jeg en kombinasjon av rideøvelser, klassisk grunnarbeid, longering over kavaletter samt noe «triks»-trening.»

Hester av alle raser og ryttere på alle nivåer er velkommen! Undervisningen vil foregår på engelsk eller tysk.