Gjøremål til sprangstevne 2-3. april


Vi har arrangert en del stevner nå etterhvert, og vi vet alle at det er mange oppgaver som skal fylles både før, under og etter et stevne. ALLE i klubben kan bidra på en eller annen måte.
Vi trenger blant annet folk til:

– å stå i kiosken
– å bake og lage mat til kiosken
– stå som banemannskap
– portåpner
– hente/ levere blomster
– i dommerbod og sekreteriat
– til å bære hinder og rydde i forkant og etterkant
– som kan se til at toaletter og fellesareal er rent og ryddig
– parkeringsansvarlig

Og mye, mye mer.

Det er spesielt viktig at folk stiller på stevnedagene fra KLOKKEN 09:00 – og hjelper til helt til stevneslutt og etterpå! Jo flere vi er som bærer inn og ut – jo fortere blir vi ferdige!

Det er bare å ta kontakt med stevneansvarlig som denne gangen er Karen Rødland – og si hva DU kan bidra med denne gangen.
Hun kommer til å fordele ut oppgavene etter beste evne. Og kan du ikke ta det du får tildelt, må man bytte oppgave innbyrdes.

FOTOGRAF:
Vi kommer mest sannsynlig til å få besøk av stevnefotograf Hanne Wilhelms under stevnet. Hun vil ta bilder som kan kjøpes i etterkant av stevnet. Medlemmer av Åsane Rideklubb får spesialpris på bildene: 5,- kr pr. stk (forutsatt at man kjøper flere enn 2 stk). Ordinær pris er kr. 20,-
Mer info om dette kommer når det nærmer seg.

«