Elektronisk dugnadsinnmelding

‹ ‹Åsane Rideklubb har et elektronisk skjema for innmelding av dugnadstimer

Skjemaet skal gjøre det enklere og raskere å rapportere inn timer, samt mer oversiktelig for styret.
‹Klikk på linkenog fyll ut feltene:

ELEKTRONISK SKJEMA

Har du spørsmål rundt skjemaet: kontakt Geir Helge Vik: geir.helge@matvarehuset.no

«