Dugnad: paddocker

Gjerdestolper

Dersom fremdriften i paddocområdet går som planlagt, blir det pigging og nedsetting av stolper på lørdag. For dem som ikke vet hva pigging innebærer “ vil det si at gravemaskinen har pigg foran, dunker ned i bakken og lager hull i steinmassene til hver enkelt stolpe. Når piggen går opp må stolpen ned, deretter loddes og hullet rundt stolpen tettes med grus.

Det vil bli behov for mannskap til oppmåling/markering av hvert enkelt hull “ laseroppmåling. Bæring av stolper, sette stolpe, lodde, stauke grus “ gjenta øvelsen.

Dette blir en lang dag, så avløsning og overlapping blir muligens nødvendig “ kommer tilbake til dette senere, samt klokkeslett. Imidlertid MÅ alle melde tilbake allerede nå AT DERE KOMMER (enten via facebook eller mail).

Det er viktig at vi nå og fremover bytter litt tjenester innad, alt etter hva som er hensiktsmessig.

På vegne av oss alle

Raymond/Kristin

«