Dugnad i nye ridehallen

Dugnad

Mandag 17.11 blir nok viet til ekstraordinært årsmøte “ ingen organisert jobbing.

Tirsdag 18.11 derimot trenger vi nok en del som stiller. Da skal vi legge ut duk i ridebanen og også begynne å kjøre inn det nye banedekket. Jeg har ikke pr nå oversikt over mannskapsbehov, så dette blir å anse som forhåndsvarslig. Flere av dagene i kommende uke vil gå med til dette.


Hilsen dugnadsgruppen v/ Raymond og Kristin

«