Bygging av salskap og info

Her kommer ytterligere informasjon fra styret:

1. Sal-skap: Det vil, i helgen, bli laget til diversemateriale til dere som ønsker å kjøpe dette gjennom klubben. Vi vil skjære tilkryssfinerplater og 2×2 (4,5cmX4,5cm)plank til hyller og skruer vil væretilgjengelig i nødvendige størrelser.

For dere som vil kjøpe dette, ferdig oppkappet, ta med kr.150,- i kontant og betal tilen av oss i styret.

For dere som heller vil ordne materiale selv skal dere ha følgende: Kryssfiner plate til å feste sal-opphenget på mot boksvegg og til eventuelle hyller. 2×2 plank til å støtte hyllene på samt treskruer i 4,5cm, 4cm, 1,5cm og 7 cm.

Samarbeid gjerne med naboskapet for gode solide løsninger med feste av skruer mm

2. Mattilsynet har godkjent alle boksene slik de er med unntak av bok 35, 37 og 38. Disse skal klubben utbedre mtp å kle inn H-bjelkene. Ellers er alle bokser godkjent. Dersom noen hester, av helsemessige årsaker, har et behov for sparkevegg mot mur, skal dette klareres med styret og en vegg vil vurderes satt opp. Denne veggen må oppstallør selv påkoste. Dersom andre ønsker ytterligere polstring av boksen skal også detteavklares med styret og oppstallør selv påkoste dette ved godkjenning.

3. Mattilsynet har uttalt at boksene ikke skal kles igjen eller lukket på noen måte. Kun, dersom det av dyrevelferdsmessige årsaker, kan styret vurdere hvert enkelt tilfelle.

4. Dersom oppstallør har behov for å henge opp flere bøtter, saltsteinsholdere eller lignende, skal dette klareres med styret som da anviser plass for dette.

5. Igjen gjør jeg oppmerksom på at denne klubben er helt avhengig av dugnadsinnsats. Klubbens driftsgrunnlag er basert på dugnad! For de som nå tror at vi er ferdig for i år etter vi flytter inn så kan jeg informere om dette ikke medfører riktighet. Vi har MYE igjen selv etter innflytningsdato. Vi kommer til å dele dugnadslag opp etter boksnr. så følg med for info om dette kommer etter hvert.

6. Det vil bli avholdt hestepasserkurs framover. For info eller interesse ta kontakt med rideskolegruppen på epost:
rideskole.aasanerk@gmail.com

7. Innflytningsdato er enda ikke avklart. Vi har likevel planer om å avholde et møte med ALLE oppstallører FØR innflytting, for informasjon, forventningsavklaringer og ikke minst gjennomgang av de nye stall,-og anleggsregler. Herved er dere gjort oppmerksom på dette da det mest sannsynlig ikke vil bli innkalt med lang forvarsel

Michelle

-styreleder