Årsmøte i ÅRK – NB: UTSATT!


Vi kommer tilbake til tidspunkt og sted samt saksdokumenter.

Saker som skal behandles på årsmøtet må meldes inn minst 2 uker før møtet.
Saker sendes til: styre.aasanerk@gmail.com

Ungdomsrepresentanter ‹

Vi er forpliktet til å ha ungdomsrepresentanter. valgkomiteen har nominert Emma Mortensen og Enya Williams Hovda. Kandidatene skal selvsagt velges på årsmøte men er konstituert inn i rytterkretsen ettersom opprinnelig frist for å avholde styremøte er passert og første møte i denne gruppen var søndag 15.mai.
Valg på flere styreverv – still på årsmøtet!
Ber om at så mange som mulig kommer på årsmøtet da klubben står overfor en rekke utfordringer (blant annet i forhold til manglende kandidater til styreverv).
Styret består av 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Slik det ser ut i dag er hele 5 av 8 på valg:

Følgende personer er på valg i styret:
Styreleder: Michelle Williams
Nestleder: Leon Hansen
Styremedlem: Tone Blindheim
Styremedlem: Raymond Gaupholm
Vara: Trond Endresen
Vara: Geir Helge Vik.

Følgende er ikke på valg:
Nina Dalen
Kristin Bysheim

Ta kontakt med valgkomiteen dersom du ønsker å gjøre en innsats for klubben gjennom styrearbeid.
Valgkomiteen består av: Lizza Espenes og Eva Smørdal

VEL MØTT TIL ÅRSMØTE!

«