ÅRK har fått tildelt spillemidler av NIF til å dekke innkjøpt utstyr!


Tilskuddsordningen «spillemidler til utstyr» videreføres i 2015. Det er i år 27 millioner kroner som skal fordeles.
Siden starten i 2003 er det totalt fordelt cirka 187 millioner kroner.

Det ble fra i år av, søkt elektronisk via Sportsadmin.

Alle særforbund har utarbeidet lister over utstyr som er omfattet av ordningen.
For Norges Rytterforbund, gjaldt dette følgende utstyr:

– hindermateriell
– merker/ bokstaver til konkurransebaner
– mobile gjerder
– voltigeutstyr
– utstyr til rideskolehester
– vogner og seler
– mobilt tidtakeranlegg
– utstyr til mounted games
– sikkerhetsutstyr til rideskoleelever

Utstyret må være kjøpt inn i etter 1. januar 2015.

Ordningen dekker inntil 33% av innkjøpsprisen. Dermed ville vi selv måttet dekke 70% dersom vi søkte om utstyr vi trenger, men ennå ikke har kjøpt. På grunnlag av dette, har klubben kun søkt om å få dekket det vi allerede HAR kjøpt inn i de gjeldende kategoriene, blant annet hindermateriell og dressurrailen.
Av dette fikk vi beskjed om at vi får dekket 33%, som utgjør kr. 22.272,-

Det er et kjærkomment tilskudd, som viser at det nytter å søke!

Mer info om støtteordningen finner dere HER.«