Årsmøte i ÅRK – NB: UTSATT!

Vi kommer tilbake til tidspunkt og sted samt saksdokumenter.Saker som skal behandles på årsmøtet må meldes inn minst 2 uker før møtet.Saker sendes til: styre.aasanerk@gmail.comUngdomsrepresentanter ‹Vi er forpliktet til å…

0 Kommentarer